Privacy Verklaring

Privacyverklaring MijnLening.nl

MijnLening.nl (verder “MijnLening”) respecteert uw privacy en doet er alles aan om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle online activiteiten van MijnLening en voor alle informatie die u ons verstrekt via onze website, software of ander communicatiekanalen.

MijnLening zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen met uw toestemming en alleen voor de doeleinden die u aan ons hebt verstrekt.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld, verwerkt, bewaard en gebruikt door MijnLening.

U heeft het recht om alle informatie die MijnLening over u heeft op te vragen en in te zien.

U kunt ook verzoeken om bepaalde informatie te wijzigen of te verwijderen.

MijnLening zal geen persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken die niet noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt werden.

MijnLening zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.

MijnLening zal de beveiliging van uw persoonsgegevens op hoog niveau handhaven.

MijnLening zal de privacyverklaring periodiek bijwerken, zodat deze altijd up-to-date is.

Indien u vragen hebt over onze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.